Billed og skriværksted_Helle Solhøj

INSPIRATION

Følg med på Instagram-hellesolhoej.dk (link) eller min facebook-side (link). Se billeder og hør om arbejdet i min læse-, skrive- og tegnestue.

  • Om mit feltarbejde og research til kurser og foredrag
  • Om iagttagelse af kunst og natur
  • Om tegning i det fri

.