Helle Solhøj

LEVENDE FORTÆLLINGER OM STEDER

 

Jeg tilbyder foredrag, guidede ture eller workshops, hvor kunst og natur åbner for fortællinger om steders historie, nutid og fremtid.

 

Jeg er kunst- og arkitekturhistoriker med talent for levende fortællinger. Min ambition er at gøre æstetisk refleksion og historisk viden relevant for vores liv i dag. Dermed kan vi også sætte tanker i bevægelse om, hvordan vi hver især positivt kan påvirke vores liv og omverden med omtanke for medmennesker, naturen og kommende generationer. Det sker gennem: 

 

  • Foredrag om havekunst, billedkunst og byers historie. 

 

  • Byvandringer og guidede ture (på Fyn)

 

  • Filosofisk vandring i parklandskaber med refleksioner om forskellige måder at opfatte naturen på

 

  • Workshops, hvor du møder tegningens magi eller illustrerer din kreative dagbog.

 

Herudover tilbyder jeg også research og udvikling af fortælleruter, manuskripter til publikationer og podcast samt udvikling og planlægning af kurser og events. 

 

PASSION FOR KUNST OG FILOSOFI

Drivkraften i mit virke er glæden ved at dele tanker med andre om kunsten og historiens betydning, naturens æstetik og livets mening. I mange år har jeg arbejdet med tekster, undervisning og guidning. Den faglige kvalitet er i top. Jeg er uddannet cand. mag. i kunsthistorie og filosofi på Aarhus Universitet, har speciale i byhistorie og landskabsarkitekturens historie og har efteruddannelse i byplanlægning fra Arkitektskolen Aarhus. Mit kreative tegnetalent har jeg trænet ved Aarhus Kunstakademi. 

 

SANSELIG INTELLIGENS

Mine kunder og kursusdeltagere beskriver mig som en levende fortæller og inspirerende formidler. Den æstetiske sans kalder jeg “sanselig intelligens”. Det er evnen til at opfatte naturen og årstidens stemninger, rummets atmosfære, farvernes klang og formernes udtryk. Dén evne kan vi alle øve og udvikle og dermed blive mere opmærksomme på de relationer, som vi indgår i. 

 

 

 

 

helle_solhoej