Helle Solhøj

Tanker i ro og bevægelse

 

Kulturel opladning gennem kunst, historie, kreativitet og filosofi 

 

Kunstfordybelse, historieindsigt og naturfilosofi er mit tilbud om nærvær og refleksion. Til dig, der ønsker at lære af historien for at finde perspektiv på tilværelsen. 

 

Gennem kunst og kreativitet er det min ambition af sætte tanker i bevægelse om, hvordan vi hver især positivt kan påvirke vores eget liv og vores omverden med omtanke for vores medmennesker, naturen og kommende generationer. 

 

KULTUROPLEVELSER MED MENING

Jeg er kunsthistoriker med et filosofisk blik og talent for levende fortællinger. Jeg tilbyder kunstneriske, kreative og tænksomme input til dig, der er åben for kulturoplevelser med dybde. Og til jer, der modtager gæster til en klog kulturoplevelse med fordybelse og blik på en større helhed.

 

Kulturoplevelserne er foredrag, guidede ture eller workshops, hvor kunst og natur åbner for fortællinger om steders historie, nutid og fremtid.

 

I oplever:

 

  • Foredrag om kunsthistorie, arkitekturhistorie og om den æstetiske natur

 

  • Kunstvandring, hvor statuer, moderne skulpturer og kunstneriske installationer sætter tankerne i bevægelse om byernes historiske udvikling.

 

  • Filosofisk vandring i parklandskaber med tanker om forskellige måder at opfatte naturen på.

 

  • Workshops, hvor du møder tegningens magi eller illustrerer din kreative dagbog.

 

Herudover tilbyder jeg også research og udvikling af fortælleruter, manuskripter til publikationer og podcast samt udvikling og planlægning af kurser og events. 

 

SANSELIG INTELLIGENS

Mine kunder og kursusdeltagere beskriver mig som en levende fortæller og inspirerende formidler. Den æstetiske sans kalder jeg sanselig intelligens. Det er evnen til at opfatte farvernes klang, formernes sjælelige udtrykskraft, rummets atmosfære og naturen og årstidens stemninger. Dén evne kan vi alle øve og udvikle og dermed blive mere opmærksomme på de relationer, som vi indgår i. 

 

PASSION FOR KUNST OG FILOSOFI

Drivkraften i mit virke er glæden ved at dele tanker med andre om kunsten og historiens betydning, naturens rigdom og livets mening. I mange år har jeg arbejdet med tekster, undervisning og guidning. Den faglige kvalitet er i top. Jeg er uddannet kunsthistoriker på Aarhus Universitet, har speciale i stedsspecifik kunst, sidefag i filosofi og efteruddannelse i byplanlægning fra Arkitektskolen Aarhus. Mit kreative tegnetalent har jeg trænet ved Aarhus Kunstakademi. 

 

POSITIVT PERSPEKTIV PÅ TILVÆRELSEN

 

 

helle_solhoej